Bouwien Vermaat

Praktijk voor Oefentherapie
Torenveld 32
Ede
0318-630204
bouwien@beterbewegen.nl

 

Voorwaarden en tarieven

 
 
Afspraken

Wanneer u een afspraak maakt met de oefentherapeut dient u uiterlijk op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Mocht u, om wat voor reden dan ook, niet in staat zijn de gemaakte afspraak na te komen, dan dient u dit minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak door te geven aan de oefentherapeut. Afspraken die niet of binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht tegen het verzuimtarief. Dit tarief kan niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Screening bij Directe Toegang Oefentherapie

Het is mogelijk om een afspraak te maken zonder dat u een verwijzing heeft van uw huisarts. De eerste afspraak zal dan in principe bestaan uit een screening. Dit is een kort vraaggesprek en mogelijk onderzoek om te achterhalen of u op de juiste plaats bent bij de oefentherapeut.
Na de screening kan er het volgende gebeuren:
1. De klachten waarmee u komt kunnen door de oefentherapeut behandeld worden. U krijgt een afspraak voor verder onderzoek
2. Uw klachten zijn geen indicatie voor oefentherapie. Er vindt een doorverwijzing plaats.
3. De oefentherapeut wil dat u eerst met uw klachten naar de huisarts gaat voor advies.

Tarieven

Door de invoering van de vrije tarieven is het tarief mede afhankelijk van de contracten met de zorgverzekeraars. Wanneer er geen afspraak is gemaakt met de zorgverzekeraar is het tarief € 36,00. Een behandeling zal ongeveer 35 minuten duren.
De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Eigen risico

De behandelingen die in het aanvullende pakket zitten hebben geen effect op het eigen risico. De meeste behandelingen komen uit het aanvullende pakket.

Registratie

De oefentherapeut-Mensendieck is lid van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).
Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, KP-nummer 59900889793
De praktijken is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 09199054.


Klachtenregeling

De praktijk voor oefentherapie-Mensendieck beschikt over een klachtenregeling van de VvOCM, welke ook is op te vragen bij uw oefentherapeut.

Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die de oefentherapeut registreert, worden uitsluitend gebruikt voor de administratieve verwerking en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Op alle andere registraties berust het medisch geheim. Privacy Policy

Tarieven
Consult oefentherapie € 36,00
Eenmalig onderzoek inclusief verslag € 51,50
Verzuimtarief  € 36,00
Onderzoek na verwijzing/screening 36,00
Screening 10 minuten € 12,00
Toeslag aan huis behandeling € 15,00
Telefonisch consult € 15,00
Lange zitting meerv. zorgvragen € 42,00


 

Wat is oefentherapie? 

Oefentherapie is gericht op houding en beweging, bewustwording en zelfredzaamheid. Ga samen met je oefentherapeut aan de slag.
lees verder

Ouderen

In de loop der jaren heb ik mij steeds meer gespecialiseerd in het behandelen van ouderen, ook door het volgen van cursussen...
lees verder

Behandeling aan huis 

Als er medische noodzaak is kan de behandeling ook aan huis plaats vinden. Dit kan ook in een verzorgingshuis zijn.  

Dansen

Ik heb veel ervaring met (amateur-)dansers. Dit geldt zowel voor klassiek ballet als moderne dans. Ik doe zelf al sinds mijn kinderjaren aan klassiek ballet en jazzballet.     
lees verder


Contactformulier praktijk Bouwien Vermaat

privacy policy

neem contact met mij op

naam

adres

PC en woonplaats

telefoon

mobiel

geboortedatum

email

Bijzonderheden


Adres

Praktijk Oefentherapie
Torenveld 32
6715 GV Ede


Social

meer Beterbewegen.nl

  • Generic placeholder image
    Cursus Bewust Beter Bewegen

    De cursus Bewust Beter Bewegen leert je in zes lessen een bruikbare oefenset aan om je lijf soepel en ontspannen te houden. Lees meer...

  • Generic placeholder image
    BeteropjeWerk.nl

    BeteropjeWerk.nl is een initiatief van Karin Vaessen. Zij geeft werkplekadviezen aan particulieren, bedrijven en ZZP-ers. Laagdrempelig en effectief. Lees meer...

Over ons

Beterbewegen.nl is een netwerk van therapeuten in Ede, Bennekom en Wageningen en informeert u over de mogelijkheden om functies in de bewegende delen van uw lichaam te verbeteren. 
Beterbewegen.nl biedt behandelmogelijkheden aan waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van het bewegen in het dagelijks leven. Wij proberen de klant met de hulpvraag centraal te stellen en zoeken samen naar oplossingen en verbeteringen. Daarbij proberen we zo efficient mogelijk te werken en kosten te besparen. 
We staan voor gezond bewegen en de eigen verantwoordelijkheid daarin en stimuleren zelfzorg.