Beter in Balans

Psychosomatische fysiotherapie
Beter in Balans, Zorgpunt Bennekom K017
Commandeursweg 8b, Bennekom
06-11076433
els@beterbewegen.nl

 

Voorwaarden en tarieven

 
 
Bereikbaarheid

Om behandelingen niet te verstoren wordt u automatisch verbonden met de voicemail. Spreek uw naam en telefoonnummer in. Op werkdagen wordt u binnen 24 uur terug gebeld. Het gebruik van de website (via afspraak maken) of e-mail zijn ook mogelijkheden voor het maken of wijzigen van een afspraak, zonder dat dit de behandeling stoort.

Directe toegang

Het is juridisch niet verplicht om een verwijzing te hebben. U kunt zonder verwijsbrief behandeld worden. In een aantal gevallen vraagt de zorgverzekeraar wel om een verwijsbrief van een arts. Kijk hiervoor uw polisvoorwaarden na.
Wanneer u een afspraak maakt zonder verwijzing wordt eerst een screening uitgevoerd. Hierna zal de fysiotherapeut beslissen of verder onderzoek en behandeling gewenst is. Indien er twijfel bestaat wordt u verwezen naar uw huisarts. In principe wordt uw huisarts op de hoogte gebracht van de behandeling, tenzij u er uitdrukkelijk om vraagt dit niet te doen.

Afspraken

Wanneer u een afspraak maakt met de fysiotherapeut dan dient u uiterlijk op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bent u, om wat voor een reden dan ook, niet in staat de gemaakte afspraak na te komen, dan dient u dit  zomogelijk minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak door te geven aan de fysiotherapeut.
Afspraken die niet  binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, worden in rekening gebracht tegen het verzuimtarief. Dit tarief kan niet worden gedeclareerd bij verzekeringen.

Tarieven

Door de invoering van de vrije tarieven fysiotherapie is het tarief dat wordt vergoed door de zorgverzekeraars niet overal hetzelfde.
Een behandeling psychosomatische fysiotherapie duurt ongeveer 45 minuten. Het eerste consult wordt gebruikt voor een uitgebreid onderzoek naar de klachten.
Voor een eenmalig onderzoek, telefonisch consult en screening geldt een apart tarief. (zie tarieven)

Eigen risico

Alle behandelingen die in het aanvullend pakket zitten hebben geen effect op het eigen risico. (nagenoeg alle behandelingen komen uit aanvullende pakketten)

Registratie

De Psychosomatische Fysiotherapeut is BIG geregistreerd met nr. 89033670104
Ook is de Psychosomatisch Fysiotherapeut aan gesloten bij het KNGF ( Genootschap voor Fysiotherapeuten )  en bij het SOLK netwerk.
Zij is ook ingeschreven bij de KVK onder nr. 77310705

Klachtenregeling

De praktijk voor psychosomatische fysiotherapie  beschikt over een klachtenregeling van het KNGF welke is op te vragen bij uw therapeut. Het privacyreglement is van toepassing.

Klantervaringsonderzoek

Bij de eerste intake wordt u gevraagd of u achteraf benaderd mag worden door Qualizorg. Zij doen een klanttevredenheidsmeting voor de praktijk. Uw gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet zichtbaar voor de therapeut. Uw emailadres wordt hiervoor gebruikt en na afloop direct door Qualizorg vernietigd. Deelname kost slechts vijf minuten.

Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die de fysiotherapeut registreert, worden uitsluitend gebruikt voor de administratieve verwerking en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Op alle andere registraties berust het medisch geheim. Privacy Policy

Inzage dossier

U heeft het recht op inzage in uw eigen dossier welke de fysiotherapeut bijhoudt. U kunt dit schriftelijk of mondeling aanvragen bij de fysiotherapeut.  

Tarieven

Deze tarieven gelden wanneer er geen contract is met uw zorgverzekeraar of wanneer u geen vergoeding heeft in uw verzekering.
Tarieven vanaf 01-01-2023

zitting gemiddelde duur tarief
screening, intake en onderzoek psychosomatische fysiotherapie 55 minuten € 65,00
consult pychosomatische fysiotherapie 45 minuten € 55,00
intake en screening fysiotherapie 45 minuten € 50,00
consult fysiotherapie 30 minuten € 40,00
behandeling aan huis 40 minuten € 55,00
sportmassage 30 minuten € 40,00
telefonisch consult 10 minuten € 15,00
verzuimtarief afgesproken behandeling   100%
 
Vergoeding

Kijk uw polisvoorwaarden na voor de exacte vergoeding van Psychosomatische Fysiotherapie of Algemene Fysiotherapie.
Er is in 2023 een contract met zorgverzekeraars Menzis, VGZ (Univé), AnderZorg, Zorg en Zekerheid, ASR en Ditzo. Behandelingen worden rechtstreeks bij deze verzekeringen in rekening gebracht als u aanvullend bent verzekerd. Momenteel zijn er geen contracten met andere zorgverzekeraars gesloten, dus dat betekent dat het tarief, zoals boven vermeld, geldt. U ontvangt een rekening per mail of per post (zoals tijdens eerste consult wordt besproken).
Deze dient u zelf te betalen, waarna u deze kunt indienen bij uw verzekeraar, die vervolgens een (groot) deel van de kosten zal vergoeden.
Hoeveel de verzekeraar vergoedt is verschillend per verzekeraar en afhankelijk van uw polis.

 

Wat is Psychosomatische fysiotherapie? 
"Het lichamelijke is altijd verbonden met het geestelijke. Als je niet lekker in je vel zit, dan kan dat een lichamelijke klacht geven".
lees verder
Leefstijlcoaching

Els de Goederen kan u begeleiden in het programma Gecombineerde Leefstijl Interventie.
lees verder

Behandeling aan huis 

Als er medische noodzaak is kan de behandeling ook aan huis plaats vinden. Dit kan ook in een verzorgingshuis zijn.  

Nordic Walking

Iedere maandagmiddag kunt u meelopen met Els vanaf Hoekelum. Lekker bewegen en fit blijven. Doe mee!
lees verder


Zelf een afspraak maken met Els de Goederen

In het reserveringssysteem zijn bijna alle tijden beschikbaar gesteld zodat u zelf een afspraak kunt maken.

Let op: het is niet mogelijk om in te loggen met uw Abakus-account. Registreer eenmalig als nieuwe gebruiker voor het maken van afspraken. (Kies bij de registratie zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord.) Iedere afspraak wordt per email bevestigd. Heeft u geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op.

 


Adres

Zorgpunt Bennekom K017
Commandeursweg 8b
6721 TZ Bennekom

Social

meer Beterbewegen.nl

  • Generic placeholder image
    Cursus Bewust Beter Bewegen

    De cursus Bewust Beter Bewegen leert je in zes lessen een bruikbare oefenset aan om je lijf soepel en ontspannen te houden. Lees meer...

  • Generic placeholder image
    BeteropjeWerk.nl

    BeteropjeWerk.nl is een initiatief van Karin Vaessen. Zij geeft werkplekadviezen aan particulieren, bedrijven en ZZP-ers. Laagdrempelig en effectief. Lees meer...

Over ons

Beterbewegen.nl is een netwerk van therapeuten in Ede, Bennekom en Wageningen en informeert u over de mogelijkheden om functies in de bewegende delen van uw lichaam te verbeteren. 
Beterbewegen.nl biedt behandelmogelijkheden aan waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van het bewegen in het dagelijks leven. Wij proberen de klant met de hulpvraag centraal te stellen en zoeken samen naar oplossingen en verbeteringen. Daarbij proberen we zo efficient mogelijk te werken en kosten te besparen. 
We staan voor gezond bewegen en de eigen verantwoordelijkheid daarin en stimuleren zelfzorg.