Karin Vaessen

Praktijk voor Oefentherapie
M-Visio
Mennonietenweg 16A, Wageningen
0317-423662 (via voicemail)
karin@beterbewegen.nl

let op praktijk is verhuisd lees meer

 

Voorwaarden en tarieven

 
 
Bereikbaarheid

Om behandelingen niet te verstoren wordt u automatisch verbonden met de voicemail. Spreek uw naam en telefoonnummer in. In de regel wordt u binnen 24 uur terug gebeld. Het gebruik van de website of e-mail is nog makkelijker voor het maken of wijzigen van een afspraak, zonder dat dit de behandeling stoort.

Afspraken

Wanneer u een afspraak maakt met de oefentherapeut dan dient u uiterlijk op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Mocht u, om wat voor een reden dan ook, niet in staat zijn de gemaakte afspraak na te komen dan dient u dit minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak telefonisch of per e-mail door te geven aan de oefentherapeut.
Afspraken die niet of binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, worden in rekening gebracht tegen het verzuimtarief. Dit tarief kan niet worden gedeclareerd bij zorgverzekeraar.

Tarieven

Door de invoering van de vrije tarieven is het tarief mede afhankelijk van de contracten met de zorgverzekeraars. Wanneer er geen afspraak is gemaakt met uw zorgverzekeraar is het tarief € 41,00.
Een behandeling zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Het eerste consult wordt doorgaans gebruikt voor een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek naar de klachten. Voor een eenmalig onderzoek geldt een apart tarief.

Eigen risico

Alle behandelingen die in het aanvullend pakket zitten hebben geen effect op het eigen risico. (nagenoeg alle behandelingen komen uit aanvullende pakketten)

Declaraties/ Infomedics

De meeste behandelingen die onder de dekking vallen van de (aanvullende) verzekeringen worden rechtstreeks bij de zorgverzekering gedeclareerd. Alle cliënten waarvoor geen elektronische declaratie wordt gemaakt omdat ze niet voor de verrichtingen verzekerd zijn of omdat het verzuimtarief berekend wordt, ontvangen na het verstrijken van de maand automatisch een nota. Deze nota’s worden verzorgd door Infomedics. Dit bedrijf verzendt en int de declaraties. U ontvangt maandelijks een declaratie met acceptgiro.

Famed

Dit bedrijf verzendt en int de declaraties. U ontvangt maandelijks een declaratie. Voor alle vragen omtrent declaraties kunt u terecht op www.infomedics.nl telefoon: 036 – 20 31 900. De betalingsvoorwaarden van Infomedisc zijn van toepassing. De oefentherapeut is niet aansprakelijk voor het niet vergoeden van de behandelingen of delen daarvan door uw verzekering. Kijk zelf in uw polisvoorwaarden na welk bedrag voor vergoeding in aanmerking komt.

Registratie

De oefentherapeut is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Tevens is de oefentherapeut lid van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09200194.

 

Klachtenregeling

De praktijk voor oefentherapie-Mensendieck beschikt over een klachtenregeling van de VvOCM welke is op te vragen bij uw therapeut.

Klantervaringsonderzoek

Bij de eerste intake wordt u gevraagd of u achteraf benaderd mag worden door Qualizorg. Zij doen een klanttevredenheidsmeting voor de praktijk. Uw gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet zichtbaar voor de therapeut. Uw emailadres wordt hiervoor gebruikt en na afloop direct door Qualizorg vernietigd. Deelname kost slechts vijf minuten.

Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die de oefentherapeut registreert worden uitsluitend gebruikt voor de administratieve verwerking en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Op alle andere registraties berust het medisch geheim. Lees hier de Privacy Policy.

Tarieven
  2023
Consult oefentherapie €41,00
Eenmalig onderzoek inclusief verslag € 58,00
Verzuimtarief  € 41,00
Onderzoek na verwijzing € 41,00
Telefonisch consult- tot 12 minuten € 15,00
Screening, intake en onderzoek € 51,00
Toeslag aan huis behandeling € 18,00


Iedere nieuwe cliënt ontvangt de voorwaarden tijdens het eerste consult. Wanneer u binnen twee weken na aanvang van de behandeling niet op de praktijkvoorwaarden reageert bij de oefentherapeut, wordt er van uitgegaan dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

BrochureWat is oefentherapie? 

Oefentherapie is gericht op houding en beweging, bewustwording en zelfredzaamheid. Ga samen met je oefentherapeut aan de slag.
lees verder

Slaapoefentherapie 

Problemen met inslapen, doorslapen of te vroeg wakker worden? Dan kun je baat hebben bij slaapoefentherapie. Karin Vaessen kan je verder helpen.
lees verder

RSI spreekuur

Voor studenten met RSI/KANS klachten is er een spreekuur voor advies. Het gaat om korte vragen (max 10 minuten).
In de onlineagenda hieronder maak je een afspraak.  

BeteropjeWerk

Karin is bedrijfsoefentherapeut en geeft adviezen over je werkplek, werkhouding, werkwijze en werkgedrag. Voor bedrijven en particulieren.  
Lees meer 


Maak zelf je afspraak met Karin Vaessen

In het reserveringssysteem zijn alle tijden beschikbaar gesteld zodat u zelf een afspraak kunt maken.
De eerste keer dat u online reserveert dient u zich eenmalig te registreren als nieuwe gebruiker. Daarna is de afspraak te boeken. Iedere afspraak wordt per email bevestigd. Heeft u geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op. De dag voorafgaande aan de afspraak ontvangt u nog een email ter herinnering. privacy policy


Adres

Praktijk Oefentherapie
M-Visio
Mennonietenweg 16A, Wageningen
 

Social

meer Beterbewegen.nl

  • Generic placeholder image
    Cursus Bewust Beter Bewegen

    De cursus Bewust Beter Bewegen leert je in zes lessen een bruikbare oefenset aan om je lijf soepel en ontspannen te houden. Lees meer...

  • Generic placeholder image
    BeteropjeWerk.nl

    BeteropjeWerk.nl is een initiatief van Karin Vaessen. Zij geeft werkplekadviezen aan particulieren, bedrijven en ZZP-ers. Laagdrempelig en effectief. Lees meer...

Over ons

Beterbewegen.nl is een netwerk van therapeuten in Ede, Bennekom en Wageningen en informeert u over de mogelijkheden om functies in de bewegende delen van uw lichaam te verbeteren. 
Beterbewegen.nl biedt behandelmogelijkheden aan waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van het bewegen in het dagelijks leven. Wij proberen de klant met de hulpvraag centraal te stellen en zoeken samen naar oplossingen en verbeteringen. Daarbij proberen we zo efficient mogelijk te werken en kosten te besparen. 
We staan voor gezond bewegen en de eigen verantwoordelijkheid daarin en stimuleren zelfzorg.