Hans Kropman

Praktijk voor Manuele Therapie
Gezondheidscentrum Veldhuizen
Bellestein 61-G
0318-641810 (via voicemail)
info@beterbewegen.nl

Voorwaarden en tarieven

 
 
Aanmelding

Wanneer u denkt in aanmerking te kunnen komen voor manuele therapie of handtherapie kunt u zelf een afspraak inboeken. Dit kan direct online of via de app. U kiest een beschikbare tijd en registreert eenmalig uw gegevens. U ontvangt een bevestiging per email en de dag voorafgaande aan de afspraak nog een herinnering. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, neem dan direct contact op met de manueel therapeut.
Het is niet noodzakelijk om een verwijzing te hebben, tenzij uw verzekering dat vereist. 

Telefonische bereikbaarheid 

De praktijk is telefonisch slecht bereikbaar omdat het storend is de telefoon op te nemen tijdens een behandeling. Graag uw begrip hiervoor. U kunt altijd een bericht achterlaten op de voicemail. Mijn voorkeur wanneer u internet en email heeft, is om de boodschap aan mij te mailen. In de regel wordt de mailbox iedere werkdag verwerkt.   

Directe toegang

Het is juridisch niet verplicht om een verwijzing te hebben. U kunt zonder verwijsbrief behandeld worden. In een aantal gevallen vraagt de zorgverzekeraar wel om een verwijsbrief van een arts. Kijk hiervoor uw polisvoorwaarden na.
Wanneer u een afspraak maakt zonder verwijzing wordt eerst een screening uitgevoerd. Hierna zal de manueel therapeut beslissen of verder onderzoek en behandeling gewenst is. Indien er twijfel bestaat wordt u verwezen naar uw huisarts. In principe wordt uw huisarts op de hoogte gebracht van de behandeling, tenzij u er uitdrukkelijk om vraagt dit niet te doen.

Afspraken en annuleren

Wanneer u een afspraak maakt met de manueel therapeut dan dient u uiterlijk op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Bent u, om wat voor een reden dan ook, niet in staat de gemaakte afspraak na te komen, dan dient u dit minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak door te geven aan de manueel therapeut.
Afspraken die niet of binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, worden in rekening gebracht tegen het verzuimtarief. Dit tarief kan niet worden gedeclareerd bij verzekeringen.

Tarieven

Door de invoering van de vrije tarieven fysiotherapie is het tarief mede afhankelijk van de contracten met de zorgverzekeraars. Wanneer er geen afspraak is gemaakt met uw zorgverzekeraar gelden onderstaande tarieven.
Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Het eerste consult wordt gebruikt voor een uitgebreid onderzoek naar de klachten.
Voor een eenmalig onderzoek, telefonisch consult en screening geldt een apart tarief. (zie tarieven)

Declaraties/ InfomedicsFamed

Behandelingen die onder de dekking vallen van de (aanvullende) verzekeringen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar waarmee een contract is afgesloten gedeclareerd. (In 2024 is er geen contract met CZ, Ohra, NN, verzekeringen vallend onder Caresq en Zilverenkruis/Achmea/ FBTO. De behandelingen worden niet rechtsreeks gedeclareerd aan deze verzekeraars.*) Alle cliënten waarvoor geen elektronische declaratie wordt gemaakt, ontvangen na het ver-strijken van de maand automatisch een nota. Deze nota’s worden verzorgd door Infomedics. Dit bedrijf verzendt en int de declaraties. U ontvangt maandelijks een declaratie. Voor alle vragen omtrent declaraties kunt u terecht op www.infomedics.nl telefoon: 036 – 20 31 900. De betalingsvoorwaarden van Infomedisc zijn van toepassing. De manueel therapeut is niet aansprakelijk voor het niet vergoeden van de behandelingen of delen daarvan door uw verzekering. Kijk zelf in uw polisvoorwaarden na welk bedrag voor vergoeding in aanmerking komt.

Eigen risico

Alle behandelingen die in het aanvullend pakket zitten hebben geen effect op het eigen risico. (nagenoeg alle behandelingen komen uit aanvullende pakketten)

Registratie

De manueel therapeut is BIG geregistreerd onder nummer 49034237304. Lid en geregistreerd bij het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) onder nummer 60114. Tevens lid van de Nederlandse Vereniging van Manueel Therapeuten (NVMT). Lid van de Nederlandse Vereniging Handtherapeuten (NVHT).
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09199906.

Klachtenregeling

De praktijk voor manuele therapie beschikt over een klachtenregeling van het KNGF welke is op te vragen bij uw therapeut. Het privacyreglement is van toepassing.

Klantervaringsonderzoek

Bij de eerste intake wordt u gevraagd of u achteraf benaderd mag worden door Qualizorg. Zij doen een klanttevredenheidsmeting voor de praktijk. Uw gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet zichtbaar voor de therapeut. Uw emailadres wordt hiervoor gebruikt en na afloop direct door Qualizorg vernietigd. Deelname kost slechts vijf minuten.

Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die de manueel therapeut registreert, worden uitsluitend gebruikt voor de administratieve verwerking en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Op alle andere registraties berust het medisch geheim. Privacy Policy

Inzage dossier

U heeft het recht op inzage in uw eigen dossier welke de manueel therapeut bijhoudt. U kunt dit schriftelijk of mondeling aanvragen bij de manueel therapeut.

Tarieven

Deze tarieven gelden wanneer er geen contract is met uw zorgverzekeraar of wanneer u geen vergoeding heeft in uw verzekering.

  2024
Consult Manuele Therapie € 52,50
Eenmalig onderzoek € 64,00
Onderzoek na verwijzing € 52,50
Screening, intake en onderzoek € 64,00
Telefonisch consult kort € 20,00
Verzuimtarief € 52,50
Spalk op maat gemaakt
(klein- duim -vingerspalk)*
€ 20,00
Spalk op maat gemaakt
(groot - pols - duim)*
€ 32,00

* excl consultkosten

Vergoeding

Kijk uw polisvoorwaarden na voor de exacte vergoeding van manuele therapie. Meestal wordt het vergoed als verbijzonderde fysiotherapie.
Voor 2024 is er geen contract met de verzekeringen CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, alle labels vallend onder Zilverenkruis/Achmea, FBTO, de Friesland, Caresq en Salland/ENO.
Declaratie verloopt bij deze verzekeringen niet rechtstreeks naar de verzekering. De vergoeding die u krijgt is conform uw polisvoorwaarden en afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Het is mogelijk dat slechts 50-80% van het tarief (van de verzekering) wordt vergoed door uw verzekering. Het is mogelijk dat uw verzekering een verwijzing eist. 

Contracten

In onderstaand overzicht kunt u zien met welke verzekeraars de praktijk een contract heeft. Voor de vergoeding van de meeste behandelingen heeft u wel een aanvullend pakket nodig.

verzekering contract 2024
ASR/Ditzo ja
Achmea/Zilverenkruis/FBTO/de Friesland/Interpolis/Principepolis nee*
CZ/ Nationale Nederlanden/Ohra nee*
Caresq /Aevitae nee*
DSW/Stad Holland ja
Menzis/Anderzorg/Hema ja
Salland/ENO nee*
VGZ/IZA/IZZ/UC/Univé/UMC ja
Zorg en Zekerheid ja

*indien u wel aanvullend verzekerd bent voor therapie wordt de behandeling in de meeste gevallen gedeeltelijk vergoed. Bij een restitutiepolis ontvangt u meestal volledige vergoeding voor het aantal behandelingen waarvoor u bent verzekerd.

Kijk hier voor een overzicht welke verzekeringen gecontracteerd zijn en welke polissen.

Restitutietarieven

Voor verzekeringen waarmee de praktijk geen contract heeft afgesloten bent u aangewezen op de restitutietarieven van uw verzekering. Kijk daarvoor in uw polisvoorwaarden of op deze link.

BrochureWat is manuele therapie  

Er zijn verschillende soorten manuele therapie. De methode die in deze praktijk wordt toegepast is een zeer zachte methode Er wordt niet gekraakt!
Lees verder

Wat is handtherapie 

Voor het behandelen van hand- en polsklachten is een speciale opleiding nodig. De handtherapeut doet onderzoek naar de klachten en zoekt een passende oplossing.
lees verder

Duizeligheid

De manueel therapeut kan u ook helpen bij klachten van (draai) duizeligheid (BPPD). Een behandleing is vaak effectief als de juiste diagnose gesteld is. 
Lees verder 

Spinal Mouse

De Spinal Mouse is een handig hulpmiddel om bewegelijkheid in kaart te brengen. Zo kan ondekt worden waar wervels minder bewegen.   
Lees verder


Maak zelf je afspraak met Hans Kropman of cursus BBB

In het reserveringssysteem zijn bijna alle tijden beschikbaar gesteld zodat u zelf een afspraak kunt maken. Iedere afspraak wordt per email bevestigd. Heeft u geen bevestiging ontvangen, neem dan contact op. Download via deze link de app voor mobiele apparaten.

Let op: het is niet mogelijk om in te loggen met uw Abakus-account. Registreer eenmalig als nieuwe gebruiker voor het maken van afspraken. (Kies bij de registratie zelf uw gebruikersnaam en wachtwoord.) privacy policyAdres

Beterbewegen.nl
Bellestein 61G
6714 DP Ede
 

 

meer Beterbewegen.nl

  • Generic placeholder image
    Cursus Bewust Beter Bewegen

    De cursus Bewust Beter Bewegen leert je in zes lessen een bruikbare oefenset aan om je lijf soepel en ontspannen te houden. Lees meer...

  • Generic placeholder image
    BeteropjeWerk.nl

    BeteropjeWerk.nl is een initiatief van Karin Vaessen. Zij geeft werkplekadviezen aan particulieren, bedrijven en ZZP-ers. Laagdrempelig en effectief. Lees meer...

Over ons

Beterbewegen.nl is een netwerk van therapeuten in Ede, Bennekom en Wageningen en informeert u over de mogelijkheden om functies in de bewegende delen van uw lichaam te verbeteren. 
Beterbewegen.nl biedt behandelmogelijkheden aan waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van het bewegen in het dagelijks leven. Wij proberen de klant met de hulpvraag centraal te stellen en zoeken samen naar oplossingen en verbeteringen. Daarbij proberen we zo efficient mogelijk te werken en kosten te besparen. 
We staan voor gezond bewegen en de eigen verantwoordelijkheid daarin en stimuleren zelfzorg.