maatregelen Coronavirus

Maatregelen voor de praktijkvoering voor de praktijken Beterbewegen*

Op 1 mei is een triagemodel tot stand gekomen. Hierdoor is het mogelijk om mensen met medische noodzaak en zonder klachten van corona weer te zien in de praktijk. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen.

U dient de volgende vragen met NEE te kunnen beantwoorden.

  1. Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
  2. Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
  3. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  4. Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Daarnaast hebben de praktijken algemene maatregelen genomen voor hygiëne en planning.

Indien uw hulpvraag beantwoordt kan worden middels een video- of telefonisch consult, dan heeft dat de voorkeur. Anders is een afspraak in de praktijk mogelijk.

De praktijken van Bouwien Vermaat (0318-630204) en Ria Harmens (06 22808487) zijn telefonisch bereikbaar.

Het is mogelijk om bij de praktijken van Hans Kropman en Karin Vaessen een consult in te plannen op deze website. Een eerste intake kan ook via videoverbinding of telefonisch worden uitgevoerd.

 

Andere mededelingen

Wij van Beterbewegen gaan tot nader bericht niet aan huis behandelen bij kwetsbare ouderen en in verzorgings- en verpleeghuizen.

De lessen van de cursus Bewust Beter Bewegen gaan niet door. De eerste basiscursus start weer op 23 september.

Er is geen RSI-spreekuur op donderdagen in de praktijk van Karin Vaessen. Het is wel mogelijk individueel een videoconsult in te plannen (niet gratis).

Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw therapeut. Liefst per email.

* actuele situatie 1 mei 2020 op basis van advies KNGF, VVOCM en de overheid.

 

Namens Beterbewegen.nl, Hans Kropman, Karin Vaessen, Ria Harmens en Bouwien Vermaat.

 

Kwaliteit en ervaring in beweging


Cursus Bewust Beter Bewegen

De cursus Bewust Beter Bewegen leert je in zes lessen een bruikbare oefenset aan om je lijf soepel en ontspannen te houden. Cursussen vinden plaats in Ede en op meerdere locaties in Nederland.

Beter op je Werk

BeteropjeWerk.nl is een initiatief van Karin Vaessen. Zij geeft werkplekadviezen aan particulieren, bedrijven en ZZP-ers. Laagdrempelig en effectief.

Slaap Bewust Beter - Slaapoefentherapie

Wat gebeurt er met je als slapen niet meer vanzelf gaat en je nachtrust gestoord is? Soms kun je zelf de knop niet meer omzetten. Maak een afspraak met Karin Vaessen.

Doelstelling Beter Bewegen

Beterbewegen.nl is een netwerk van therapeuten in Ede en Wageningen en informeert u over de mogelijkheden om functies in de bewegende delen van uw lichaam te verbeteren. 
Beterbewegen.nl biedt behandelmogelijkheden aan waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van het bewegen in het dagelijks leven. Wij proberen de klant met de hulpvraag centraal te stellen en zoeken samen naar oplossingen en verbeteringen. Daarbij proberen we zo efficient mogelijk te werken en kosten te besparen. 
We staan voor gezond bewegen en de eigen verantwoordelijkheid daarin en stimuleren zelfzorg.

BeterBewegen.nl

Bellestein 61-G
6714 DP Ede
info@beterbewegen.nl
www.beterbewegen.nl
info@beterbewegen.nl